Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis NS

Stavba neuronu - v hodině

synapse – zápoj, štěrbina, elektrický vzruch se zde mění na chemický, je měněn (modulován, např. vznik depresí z nedostatku serotoninu, vliv drog, endorfinů -hormony štěstí,  změny nálad apod.)  připojením na další neuron opět vzniká elektrický vzruch, který se šíří rychlostí až 130 m/s

axon se může napojit na tělo neuronu, dendrit nebo jiný axon

 

propojením neuronů vznikají nervové dráhy. spojením všech výběžků nervových buněk periferní nervy

 

Obvodové (periferní)  nervy – mozkové (12 párů, např. trojklanný, lícní, bloudivý nerv)

       -  míšní – 31 párů

       - útrobní = vegetativní – sympatikus

             - parasympatikus 

Sympatikus – aktivuje organismus, připravuje na námahu, zvyšuje průtok krve svaly, snižuje průtok trávící s. apod.

Parasympatikus – naopak organismus tlumí, uvolňuje a je propojen s některými hlavovými nervy (vagotonik – „zpomalený kliďas“)

 

Mícha - v páteřním kanálu do 2. bederního obratle, šedá hmota- těla neuronů, bílá hmota-nervy, 31 párů míšních nervů

 

MOZEK - obalen 3 mozkovými plenami s mozkomíšním mokem, vychází z něj 12 párů mozkových nervů (bloudivý, lícní...)

 

prodloužená mícha - řízení dýchání, činnost srdce, tlak krve, trávení,vylučování

Varolův most - propojení mozečku, míchy s ostatním mozkem, kontrola tvorby slin, slz

mozeček - rovnovážná ústrojí, pohybová centra

střední mozek-centra složitých pohybových reflexů:- vjemy zrakové, sluchové, okohybné nervy

mezimozek - koordinuje funkce vnitřních orgánů, řídí tělesnou teplotu, hospodaření s vodou, tvorbu hormonů - napojen na něj podvěsek mozkový(hypofýza)

koncový mozek - 2 hemisféry, nejsložitější, největší část, nejnadřazenejší řízení,povrch pokrývá šedá kůra mozková (těla neuronů) rozčlěněná závity a brázdami na mozkové laloky, sídlo myšlení

čelní lalok - motorické centrum (pohyb)., Brokovo centrum řeči, chuť, čich

temenní lalok - kožní citlivost - tlak, teplo, chlad, dotyk, bolest

týlní lalok - zrakové centrum

spánkový lalok - centrum sluchové, rovnovážné